Menu

Kompetencer og Kreativitet

spiller sammen

Om mig

Mit navn er Jens Kruhøffer, og jeg er ejer af JKinnovation. Min passion ligger indenfor horisontal innovation. Det er min mission at udfordre og bryde rammerne for de projekter, jeg involverer mig i. Jeg skaber simple sammenhænge i komplekse projekter ud fra en klar identitet.

Specialeområder

Samarbejdspartnere

Projects

Picture

Musik i Mørket

Vi bruger 80 % af vores hjerneceller til at bearbejde synsindtryk. I totalt mørke vokser de andre sanser, så middag i mørket er en meget anderledes kulinarisk oplevelse, hvor spisning og kommunikation bliver en lærerig udfordring. Ud af konceptet Middag i Mørket er Musik i Mørket nu opstået.

Middag i Morket marts 2015
Movie

Staten i hele Danmark

En vision er stærkere end en protest. En kampagne skal være fagligt underbygget, spændende og inddragende. Kreativitet er vigtigt, når modstanden mod forandring er stærk. Centralisering i hovedstaden er ikke en naturlov, så hvis vi går sammen på tværs af politik og geografi, kan vi få staten ud i hele Danmark.

Staten i hele Danmark februar 2015
Picture

Oplevelsesrum, Fremtidens Plejehjem

Vi udviklede et oplevelsesrum-koncept ved at tilpasse teknologien til de ældres behov og motivation. Små udfordringer til social interaktion og aktiv brug af erindringer stimulerede de ældres kognitive og sociale kompetencer. Andre koncepter for oplevelsesrummet kunne være at opleve Nordjylland, Afrika, vindmølleindustrien eller barndommens gade.

november 2014
site

Tværfaglige Konsortier

Ca. 80 % af alle virksomheder i Nordjylland er mikrovirksomheder, og 23 % af nordjyderne er beskæftiget her. Eksempler viser, at mikrovirksomheder ved at gå sammen i tværfaglige konsortier for udvikle og løse større opgaver kan få en stor gevinst og mere spændende opgaver.

Traerfaglige Konsortier april 2014
site

Læringsnetværk

Et læringsnetværk giver både rum til at få faglige input, lave en fælles vurdering af de løbende aktiviteter og at se på fremtidens muligheder (next practice). Den helt store sidegevinst er etablering af tillid og fælles sprog og begreber.

Learningnetvaerk Vis dokument maj 2013
Movie

Studietur, Berlin

Berlin er et unikt laboratorium, hvor store kontraster sætter rammen om kulturel mangfoldighed. De fleste turister går de samme steder, men de mest lærerige oplevelser er i satellitbyer, under jorden, de åbne pladser og de mange eksperimenterende kultur- og ungdomssteder.

Berlin Studietur september 2013
Picture

Superhelt OK

Superhelt OK har flyvende overblik og røntgensyn og kan samle store grupper til fælles aktion. Det er netop egenskaber, som kendetegner arbejderbevægelsen og dermed en maskot for LO Aalborg.

Superhelt OK maj 2013
Movie

Job Rotation Nordjylland

Hvem er bedre ambassadører for Jobrotation end virksomhederne selv? Et B2B koncept og 20 videointerviews med virksomhedsledere var kerneelementerne i en portal, hvor styrker og udfordringer i Jobrotationskonceptet blev synliggjort.

april 2013
Picture

Nordjylland på Spil

Et unikt social gaming projekt for Region Nordjylland. Det omfattede 30 gymnasieklasser i hele landsdelen, der over to døgn på nettet og i Aalborg by kæmpede om at få opbakning til deres forslag om at styrke Nordjylland.

august 2011
Top